beeta Ei kirjautunut sisään | Kirjaudu sisään | Rekisteröi

Hub: Luxemburg

Virallinen keskus

MISSIOMME

CELL, Centre for Ecological Learning Luxembourg, on vuonna 2010 perustettu voittoa tavoittelematon järjestö, joka tarjoaa kokeilutilan, jossa voidaan ajatella, tutkia, levittää ja harjoittaa hiilidioksidipäästöjen jälkeistä elämäntapaa ja uudistuvaa kulttuuria. CELLin johtava metafora on tietenkin solu. Tavoitteenamme on ottaa luonto ja evoluutio ensisijaiseksi inspiraation lähteeksemme ja käyttää luonnosta löytyviä malleja ja muotoja elävien, kehittyvien ja joustavien järjestelmien ja organisaatioiden luomiseen. Tässä prosessissa muut solut osallistuvat monimutkaiseen ja toisiinsa kytkeytyneeseen organismiin.

AIMS
Haluamme laajasti oppia ja opettaa taitoja, joiden avulla voidaan luoda kukoistavia, kestäviä ja uudelleen paikallistettuja hiilidioksidipäästöjen jälkeisiä yhteisöjä. Pyrimme elämään kestävästi esimerkin kautta ja kannatamme kokonaisvaltaista, systeemistä ajattelua ja toimintaa, solidaarisuuden ja yhteistyön kulttuurin edistämistä sekä valmentautumista hyvään elämään hiilidioksidipäästöjen jälkeisessä taloudessa. Toimimme henkilökohtaisella, yhteisöllisellä ja organisatorisella/järjestelmällisellä tasolla.

TAVOITE
CELL lisää tietoisuutta, harjoittaa joustavuutta ja suunnittelee sopivia järjestelmiä muutoksentekijöille ja ruohonjuuritason ryhmille (esim. action-groups), joka on kiinnostunut bioregionaalisesta kestävyydestä, jotta voidaan vahvistaa, vaalia ja katalysoida elävien olentojen ja niiden asuttamien paikkojen välisiä yhteyksiä.

VALUES
Mindfulness tarkoittaa meille sitä, että pysymme erittäin tietoisina, rakastavina, kunnioittavina, vastuullisina, reagoivina ja yhteydessä toisiimme jokapäiväisessä kanssakäymisessämme.
Koherenssi tarkoittaa meille sitä, että henkilökohtaiset sanamme ovat yhä enemmän linjassa henkilökohtaisten tekojemme kanssa ja että CELL-käytäntömme ja -toimintamme heijastavat tätä johdonmukaisuutta. Kyse on siitä, että kävelemme puheiden mukaan ja näytämme esimerkkiä.
Aitous tarkoittaa meille sitä, että kommunikoimme ja hyväksymme mielessämme sen, mitä nykytilanteessa on, ja ilmaisemme tunteitamme rakentavalla tavalla. Se tarkoittaa myös sitä, että työskentelemme vain sellaisten asioiden parissa, joita kannatamme täysin ja joiden koemme olevan linjassa visiomme kanssa.
Luovuus tarkoittaa meille sitä, että työskentelemme mielellämme ja innostuneesti mahdollisuuksien tähtikuvioiden parissa ratkaistaksemme ongelmia ja pyrkiessämme luomaan rohkeita suunnittelujärjestelmiä.
Juhlat tarkoittaa meille sitä, että löydämme aikaa arvostaa toistemme seuraa, lujitamme ystävyyttämme ja ilmaisemme kiitollisuutta, keveyttä, iloa ja yhteenkuuluvuutta puhtaasti juhlallisilla tapaamisilla, jotka voivat olla monenlaisia.

TYÖMME KÄYTÄNNÖSSÄ
Työmme on kaksijakoinen: Koordinoimme ja tuemme paikallisia aloitteita Transition liikkeen Luxemburgissa. Toimintakeskuksen tavoin tarjoamme myös asiantuntemusta ja koulutuspalveluita seuraavissa asioissa Permakulttuuri, vähähiilisiä hankkeita ja kestävää elämää koskevaa tutkimusta.

Ilmastonmuutoksen ja öljyhuipun asettamat haasteet ovat ehkä suurimmat ihmiskunnan kohtaamat haasteet. Tämä aika tarjoaa loistavan tilaisuuden miettiä uudelleen elintapojamme ja tehdä tietoisia valintoja siitä, millaisessa yhteisössä ja maailmassa haluamme elää. Muutos on tulossa, halusimme sitä tai emme, ja suunnitelmallinen reagointi muutokseen jättää meidät paljon vahvempaan asemaan kuin jos odotamme, että muutos on jo ovella.

Ryhmät

Ryhmä Maa
CELL - Centre for Ecological Learning Luxemburg
Luxemburg

Näytetään 1-1 / 1 / 1. Järjestetty viimeksi päivitetyn mukaan.

fiFI
Siirry sisältöön