Not logged in | Sign In
beta

Deventer

Transition Town Deventer en Omstreken is gestart in oktober 2008 met een initiatiefgroep van zeven mensen. Zij organiseerden de eerste twee maanden van 2009 dertien filmavonden over het thema Peak-oil, met kennismaking en uitgebreide nabespreking. De bezoekers werden na afloop van de film uitgenodigd hun gevoelens en gedachten te delen. Vandaar ging het gesprek vaak vanzelf over naar vragen als: Hoe gaan we daar mee om? Wat kunnen we zelf doen, inbrengen ?

Op zondag 1 maart 2009 werd een bijzonder soort open brainstormsessie gepland: de Open Space. Het verslag vind je op de pagina De dag na de Open Space.

De maanden erna ontwikkelden vele mensen activiteiten in TT-café en ontstonden de volgende

Werkgroepen

Daarnaast steunen wij en worden we gesteund door onderstaande

Partner projecten

Nieuwsberichten Archief

This group has been added to this site by the No Hub Hub