Not logged in | Sign In
beta

Hållbara Hässleholm

Hållbara Hässleholm är ett lokalt initiativ med invånare, föreningar, organisationer och företag som gått samman för att skapa en varaktig plattform för hållbar samhällsutveckling i Hässleholms kommun.

Hållbara Hässleholm är en fysisk och digital mötesplats som visar på goda exempel på ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet i det lokala närsamhället. En mötesplats för de redan intresserade och för dem som söker mer kunskap. En mötesplats som stärker gemenskapen och ökar ansvarstagandet i Hässleholm. Hållbara Hässleholm vill verka för ökad kunskap om, vad vi som medborgare, kan göra för att få Hässleholm mer hållbart.

This group has been added to this site by the No Hub Hub