beta Not logged in | Sign in | Register

Hållbara Hässleholm

Last Updated: 271 days ago
Sweden
1
1
No
Unconstituted (a group of individuals)
Not Active
  • Other

Hållbara Hässleholm är ett lokalt initiativ med invånare, föreningar, organisationer och företag som gått samman för att skapa en varaktig plattform för hållbar samhällsutveckling i Hässleholms kommun.

Hållbara Hässleholm är en fysisk och digital mötesplats som visar på goda exempel på ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet i det lokala närsamhället. En mötesplats för de redan intresserade och för dem som söker mer kunskap. En mötesplats som stärker gemenskapen och ökar ansvarstagandet i Hässleholm. Hållbara Hässleholm vill verka för ökad kunskap om, vad vi som medborgare, kan göra för att få Hässleholm mer hållbart.

Contact Hållbara Hässleholm    en_GBEN
    Skip to content