Not logged in | Sign In
beta

Mellösa Omställningsgrupp

Syfte Mellösa Omställningsgrupp är att
Inspirera oss själva och andra till en omställning för ett mer hållbart samhälle.

Värdegrund
● Vi tillerkänner naturen egna rättigheter och tar ansvar för de handlingar som påverkar naturen.
● Vi möter andra människor med kärlek och vi välkomnar nya människor in i gemenskapen.

Övrigt
● Var och en i gruppen bestämmer själv vilka aktiviteter hen vill medverka i och hur mycket hen vill engagera sig i respektive aktivitet.

This group has been added to this site by the Sweden Hub