beta Not logged in | Sign in | Register

Mellösa Omställningsgrupp

Last Updated: 591 days ago
Sweden

Syfte Mellösa Omställningsgrupp är att Inspirera oss själva och andra till en omställning för ett mer hållbart samhälle.

Värdegrund ● Vi tillerkänner naturen egna rättigheter och tar ansvar för de handlingar som påverkar naturen. ● Vi möter andra människor med kärlek och vi välkomnar nya människor in i gemenskapen.

Övrigt ● Var och en i gruppen bestämmer själv vilka aktiviteter hen vill medverka i och hur mycket hen vill engagera sig i respektive aktivitet.

Contact Mellösa Omställningsgrupp    en_GBEN
    Skip to content