beta Not logged in | Sign in | Register

Omställning Gävle

Last Updated: 556 days ago
Sweden
Vilka är vi? Medierna rapporterar dagligen om kriser som rör miljö och samhälle. Situationen blir alltmer ohållbar. Vi i Omställning Gävle tror att vi bäst möter dessa utmaningar genom att tänka om och jobba lokalt för omställning till ett hållbart samhälle. Omställningsrörelsen är en partipolitiskt obunden och internationell folkrörelse. Målsättningen är att ställa om samhället ekologiskt, socialt och ekonomiskt. Vad gör vi? Vi är idag en grupp som träffas regelbundet och vi har delat in oss i följande arbetsgrupper som tar initiativ till aktiviteter på sina ansvarsområden: “Mat stad och Land” “Kommunikation och Kultur” “Ekologiskt byggande och energi” För att inspirera och informera anordnar vi föredrag, workshops, utbildningar m.m. Vi vill också inspirera och uppmuntra andra att skapa lokala omställningsprojekt. Vad kan du göra? Det finns många saker Du kan göra för att ställa om. Här följer några exempel: Odla dina egna grönsaker, minska ditt resande, res fossilfritt, cykla! Se över energiförbrukningen i ditt hem. Handla lokalproducerat. Du är varmt välkommen till Omställning Gävle!

Contact Omställning Gävle


    en_GBEN
    Skip to content