beta Not logged in | Sign in | Register

Omställning Hudiksvall

Last Updated: 107 days ago
Sweden
50
200
2011
No
Other
Somewhat Active
  • Nature
  • Community hub or activities
  • Wellbeing or Inner Transition
  • Energy
  • Transport

Omställning Hudiksvall är en opolitisk, religiöst obunden, ideell förening som arbetar för ett ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbart Hudiksvall med ansvar för kommande generationer. Vi informerar om problem som hänger ihop med klimatförändringar. Vi vill väcka Hudiksvallsbornas intresse för en öppen diskussion kring aktuella klimat- och miljöfrågor och visa på olika lösningar och möjligheter.

En gång per månad, oftast onsdagar kl 18.30-20.30, arrangerar vi föredragskvällarna Café Planet med inbjudna föreläsare. Café Planet erbjuder en mötesplats för att lära sig mer om och diskutera miljö- och hållbarhetsfrågor.

Föreningen bidrar med bevakning av miljö- och hållbarhetsrelaterade frågor i Hudiksvall. Vi skriver remissyttranden kring vad Hudiksvalls kommun bör göra med tanke på den långsiktiga hållbarheten.

Contact Omställning Hudiksvall    en_GBEN
    Skip to content