Not logged in | Sign In
beta

Omställning Jämtland Härjedalen

Vi är en grupp människor i trakten av Östersund, Jämtland, som träffas regelbundet och samtalar om hållbarhet ur olika perspektiv. Vi gör utflykter och anordnar studieresor.

This group has been added to this site by the Sweden Hub