Not logged in | Sign In
beta

Omställning Jämtland Härjedalen

Vi är en grupp människor i trakten av Östersund, Jämtland, som träffas regelbundet och samtalar om hållbarhet ur olika perspektiv. Vi gör utflykter och anordnar studieresor.