Not logged in | Sign In
beta

Omställning Njurunda

  • Hub: Sweden
  • Topics: Kunskap och utbildning, Mat & dryck, Naturmiljö

Omställning Njurunda består av människor som tar gemensamma initiativ för att ta hand om sig själva, varandra och naturen. Vi ställer om till ett samhälle som respekterar planetens gränser. Vi börjar lokalt, vi ger varandra stöd, uppmuntran och inspiration.

This group has been added to this site by the Sweden Hub