Not logged in | Sign In
beta

Omställning Nordöstra Ingarö, OmNI

  • Hub: Sweden
  • Topics: Food & drink, Inner Transition, Knowledge & learning, Natural environment

Omställning Nordöstra Ingarö verkar för

– att utveckla oss själva och vår bygd
– att ta ansvar för våra behov
– att lyssna på varandra, andra och allt levande

This group has been added to this site by the Sweden Hub