beta Not logged in | Sign In

Omställning Österbotten

Last Updated: 173 days ago
Vi ahr påbörjat en sida för att samla svenskfinlands Omställningsinitiativ och såhär långt har vi kommit:

Inom svenskfinland finns lite olika områden och inom Österbotten finns följande nätverk:
Omställning Österbotten är ett nätverk som har skapats för att stödja och inspirera de lokala omställningsinitiativ som startar runt om i Österbotten som finns i Västra Finland.

Följ med vad vi gör via:

 

ENGLISH:

We have started a page to gather Swedish speaking transition initiatives and this is what we got so far:

Startsida


The idea is to gather all initiatives / transition groups that work Swedishspeaking areas in Finland here!

Initiativ, andra omställare i Finland


Various groups that exist in Swedish Finland – listed

Within Swedish Finland there are many areas within Finland and within Ostrobothnia there are the following networks:
Ostrobothnia is a network created to support and inspire the local initiatives that is located in Ostrobothnia and in Western Finland.

Follow what we Ostrobothnia do:
Facebook: https://www.facebook.com/omstallningosterbotten/
Instagram: https://www.instagram.com/omstallningosterbotten/

en_GBEnglish (UK)
Skip to content