beta Not logged in | Sign in | Register

Omställning Österbotten

Last Updated: 352 days ago
No Hub
Vi ahr påbörjat en sida för att samla svenskfinlands Omställningsinitiativ och såhär långt har vi kommit: http://omstallning.fi/language/sv/framsida/ Tanken är att samla alla initiativ/ omställargrupper på svenska i Finland hit! http://omstallning.fi/language/sv/initiatives/ Olika grupper som finns inom svenskfinland

Inom svenskfinland finns lite olika områden och inom Österbotten finns följande nätverk: Omställning Österbotten är ett nätverk som har skapats för att stödja och inspirera de lokala omställningsinitiativ som startar runt om i Österbotten som finns i Västra Finland.

Följ med vad vi gör via: Facebook: https://www.facebook.com/omstallningosterbotten/ Instagram: https://www.instagram.com/omstallningosterbotten/

 

ENGLISH:

We have started a page to gather Swedish speaking transition initiatives and this is what we got so far:

Startsida

The idea is to gather all initiatives / transition groups that work Swedishspeaking areas in Finland here!

Initiativ, andra omställare i Finland

Various groups that exist in Swedish Finland – listed

Within Swedish Finland there are many areas within Finland and within Ostrobothnia there are the following networks: Ostrobothnia is a network created to support and inspire the local initiatives that is located in Ostrobothnia and in Western Finland.

Follow what we Ostrobothnia do: Facebook: https://www.facebook.com/omstallningosterbotten/ Instagram: https://www.instagram.com/omstallningosterbotten/

en_GBEN
Skip to content