Not logged in | Sign In
beta

Omställningsgruppen i Knivsta

  • Hub: Sweden
  • Topics: Ambiente natural, Built environment, Byggda miljöer, Culture & Society, Knowledge & learning, Kultur och samhälle, Natural environment, Naturmiljö, Transport

We are a small organisation in Knivsta municipality seeking to contribute to a fossil free, environmetally, socially sustainable Knivsta. In Swedish: Omställningsgruppen i Knivsta vill verka som ett opolitiskt medborgardrivet nätverk för att bidra till kommunledningens och medborgarnas samarbete för ett hållbart Knivsta, ekologiskt, socialt och ekonomiskt.