beta Not logged in | Sign in | Register

Omställningsgruppen i Knivsta

Last Updated: 590 days ago
Sweden

We are a small organisation in Knivsta municipality seeking to contribute to a fossil free, environmetally, socially sustainable Knivsta. In Swedish: Omställningsgruppen i Knivsta vill verka som ett opolitiskt medborgardrivet nätverk för att bidra till kommunledningens och medborgarnas samarbete för ett hållbart Knivsta, ekologiskt, socialt och ekonomiskt.

Contact Omställningsgruppen i Knivsta    en_GBEN
    Skip to content