Not logged in | Sign In
beta

Omställningsgruppen i Knivsta

  • Hub: Sweden
  • Topics: Ambiente natural, Built environment, Byggda miljöer, Culture & Society, Knowledge & learning, Kultur och samhälle, Natural environment, Naturmiljö, Transport

We are a small organisation in Knivsta municipality seeking to contribute to a fossil free, environmetally, socially sustainable Knivsta. In Swedish: Omställningsgruppen i Knivsta vill verka som ett opolitiskt medborgardrivet nätverk för att bidra till kommunledningens och medborgarnas samarbete för ett hållbart Knivsta, ekologiskt, socialt och ekonomiskt.

This group has been added to this site by the Sweden Hub