beta Not logged in | Sign in | Register

Pozitiva Samobor

Last Updated: 590 days ago
Croatia
Podržavamo mlade u razvoju i učimo ih da preuzmu inicijativu.

Pozitiva Samobor kreira i provodi programe usmjerene na razvoj vještina mladih i otkrivanje njihovih talenta, podučavajući ih kako da postanu aktivni građani i nauče preuzeti odgovornost. Želimo mladima dati korisne alate koji će ih motivirati da postanu intelektualno i fizički aktivniji, time ih razvijajući u lidere 21. stoljeća.

Cilj holističkog pristupa razvoju naših programa i organizacije je uključiti djecu i mlade u zajednicu koristeći metode neformalne edukacije. Nastojimo usmjeriti mlade u aktivnosti koje im predstavljaju osobni izazov i kroz koje mogu stjecati nova iskustva.

Osjećamo se odgovornim preuzeti ulogu u održivom razvoju svijeta oko nas. Fokusirani smo na rad sa mladima koji će biti dovoljno snažni i kompetentni da donesu željene promjene i ostvare postavljene ciljeve za održivi razvoj svijeta.

Kvaliteta rada prepoznata je 2021. godine dodjeljivanjem 2 akreditacije za provedbu međunarodnih programa Erasmus+ i Europske snage solidarnosti, a 2019. godine je dobila nagradu Grada Samobora za izniman doprinos razvoju zajednice.

 

IN ENGLISH

We support young people in development and teach them to take the initiative.

Pozitiva Samobor creates and implements programs aimed at developing the skills of young people and discovering their talents , teaching them how to become active citizens and learn to take responsibility.

Contact Pozitiva Samobor    en_GBEN
    Skip to content