beta Not logged in | Sign in | Register

TIR

Last Updated: 556 days ago
Croatia

TRANZICIJSKA INICIJATIVA RIJEKA – TIR je neformalna grupa građana osnovana početkom 2018. godine. Nastala je kao potreba nekolicine članova Grupa solidarne razmjene (GSR) šireg riječkog područja da se priključe globalnom tranzicijskom društvenom pokretu u kojem se okupljaju pojedinci kako bi zajedno gradili male održive zajednice otporne na ekološke, klimatske i ekonomske izazove s kojima se svakodnevno suočavamo. Naši dosadašnji projekti po kojima smo prepoznati u Rijeci su “Revija zelenog filma”, “Jestivi grad”, “Festival održivosti” a za 2021. predlažemo akciju “Kompostiraj, bicikliraj i vrt aktiviraj”…

TRANSITION INITIATIVE RIJEKA – TIR is an informal group of citizens founded at the beginning of 2018. It was created as a need of several members of the Community supported agriculture (CSA) of the wider Rijeka area to join the global transitional social movement in which individuals gather to build small sustainable communities resistant to environmental, climate and economic challenges we face every day. Our previous projects by which we are recognized in Rijeka are “Green Film Review”, “Edible City”, “Sustainability Festival” and for 2021 we propose the action “Compost, bike and activate the garden”…

Contact TIR


    en_GBEN
    Skip to content