Not logged in | Sign In

Pregled Skupinskega Počutja

Pregled Skupinskega Počutja

Če želite vnesti svoje zdravstvene preglede, se prijavite z uporabniškim imenom in geslom na www.transitionnetwork.org ali se registrirajte za zgoraj navedeni račun.

Pregled počutja je odlično orodje, ki omogoča vaši skupini vpogled v dobre rešitve in hkrati ugotavlja možnosti za izboljšavo, da lahko tranzicijska skupina postane bolj učinkovita. Pomembno je razumeti, da pregled počutja skupine ni izpit, na katerem lahko padete ali ga uspešno opravite.

Velika prednost tega orodja je, da združeni v skupini naredite refleksijo skupnih dosežkov preteklega leta. Pregled počutja lahko skupino tudi zelo okrepi.

To le redko počnemo, ponavadi se osredotočamo zgolj na prihodnje naloge tranzicijske skupine, počutje v skupini pa je postranskega pomena.

Pregled skupinskega počutja je zasnovan kot orodje za pomoč  tranzicijski skupini, da kot člani skupine:

  • razmislite, na kateri točki se skupina nahaja, se pogovorite, kaj deluje dobro in kaj lahko izboljšate, ter kaj ne deluje in morate zato spremeniti;
  • proslavite svoje prednosti, uspehe in prav tako neuspehe, ki so dobra učna izkušnja;
  • določite področja, kjer je potrebno vložiti več dela, veščin ali sredstev;
  • jasno opredelite naslednje korake – mogoče se boste omejili na manj stvari.