beta Inte inloggad | Logga in | Registrera

Villkor för GDPR

Integritetspolicy för Transition Network

På Transition Network, som är tillgängligt via transitioninitiative.org, är en av våra viktigaste prioriteringar att skydda våra besökares integritet. Detta dokument om sekretesspolicy innehåller typer av information som samlas in och registreras av Transition Network och hur vi använder den.

If you have additional questions or require more information about our Privacy Policy, do not hesitate to contact us through email at privacy@transitionnetwork.org

Allmän dataskyddsförordning (GDPR)

Vi är personuppgiftsansvariga för din information.

Transition Networks rättsliga grund för att samla in och använda den personliga information som beskrivs i denna sekretesspolicy beror på den personliga information som vi samlar in och det specifika sammanhang där vi samlar in informationen:

  • Transition Network behöver utföra ett avtal med dig.
  • Du har gett Transition Network tillstånd att göra det.
  • Behandlingen av dina personuppgifter ligger i Transition Networks legitima intressen.
  • Transition Network måste följa lagen

Transition Network behåller dina personuppgifter endast så länge som det är nödvändigt för de ändamål som anges i denna sekretesspolicy. Vi kommer att behålla och använda din information i den utsträckning som krävs för att uppfylla våra rättsliga skyldigheter, lösa tvister och upprätthålla våra policyer.

Om du är bosatt i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) har du vissa rättigheter när det gäller dataskydd. Om du vill få information om vilka personuppgifter vi har om dig och om du vill att de ska tas bort från våra system, vänligen kontakta oss.

Under vissa omständigheter har du följande dataskyddsrättigheter:

  • Rätten att få tillgång till, uppdatera eller radera den information vi har om dig.
  • Rätten till rättelse.
  • Rätten att invända.
  • Rätten till begränsning.
  • Rätten till dataportabilitet
  • Rätten att återkalla samtycke

Loggfiler

Transition Network följer ett standardförfarande för användning av loggfiler. Dessa filer loggar besökare när de besöker webbplatser. Alla webbhotell gör detta och är en del av webbhotellens analysverktyg. Den information som samlas in av loggfiler omfattar IP-adresser (Internet Protocol), webbläsartyp, Internetleverantör (ISP), datum- och tidsstämpel, hänvisnings-/avslutningssidor och eventuellt antalet klick. Dessa är inte kopplade till någon information som är personligt identifierbar. Syftet med informationen är att analysera trender, administrera webbplatsen, spåra användarnas rörelser på webbplatsen och samla in demografisk information.

Cookies och webbsignaler

Precis som alla andra webbplatser använder Transition Network "cookies". Dessa cookies används för att lagra information, inklusive besökarnas preferenser och de sidor på webbplatsen som besökaren har besökt. Informationen används för att optimera användarnas upplevelse genom att anpassa innehållet på våra webbsidor utifrån besökarnas webbläsartyp och/eller annan information.

Integritetspolicy för tredje part

Transition Networks sekretesspolicy gäller inte för andra webbplatser. Om vi har ett legitimt intresse av att dela uppgifter med andra GDPR-kompatibla övergångscentraler kommer vi att dela uppgifter med dem enligt avtal.

Vi rekommenderar därför att du läser respektive sekretesspolicy för dessa servrar från tredje part för mer detaljerad information. Den kan innehålla deras metoder och instruktioner om hur du kan välja bort vissa alternativ. Du kan hitta en fullständig lista över dessa integritetspolicyer och deras länkar här:

https://www.transitionitalia.it

Réseau Transition.be

Du kan välja att inaktivera cookies genom att använda de individuella webbläsaralternativen. Mer detaljerad information om hantering av cookies med specifika webbläsare finns på webbläsarnas respektive webbplatser.

Information om barn

En annan del av vår prioritering är att öka skyddet för barn när de använder internet. Vi uppmuntrar föräldrar och vårdnadshavare att observera, delta i och/eller övervaka och vägleda barnens aktiviteter på nätet.

Transition Network samlar inte medvetet in någon personlig identifierbar information från barn under 13 år. Om du tror att ditt barn har lämnat denna typ av information på vår webbplats uppmanar vi dig starkt att kontakta oss omedelbart så att vi kan göra vårt bästa för att snabbt ta bort sådan information från våra register.

Endast integritetspolicy för online

Vår sekretesspolicy gäller endast för vår online-verksamhet och gäller för besökare på vår webbplats när det gäller den information som de delar och/eller samlar in i Transition Network. Denna policy gäller inte för information som samlas in offline eller via andra kanaler än denna webbplats.

Samtycke

Genom att använda vår webbplats godkänner du härmed vår sekretesspolicy och samtycker till dess villkor.

sv_SESV
Hoppa till innehåll