beta Inte inloggad | Logga in | Registrera

Integritet

Översikt

Transitiongroups.org is maintained by Transition Network. If you have any questions, need to submit a data subject request. Please email privacy@transitionnetwork.org

Analys

Vi har en egen analysserver som använder programvaran Matomo. analytics.transition-space.org, Denna server finns på Netcup.de enligt de villkor som anges nedan

Identitetstjänst

Vi använder en SSO-tjänst för att komma åt Transitiongroups.org med hjälp av Keycloak-programvaran. Id.transition-space.org. Detta är hostat på Netcup.de under de villkor som anges nedan

Helpdesk

Vi använder en helpdesk-tjänst för att hantera supportärenden helpdesk.transition-space.org. Denna tjänst finns på Netcup.de enligt de villkor som anges nedan

Övergångsnätverk som controller

Transition Network är personuppgiftsansvarig enligt den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR), andra dataskyddslagar som är tillämpliga i Europeiska unionens medlemsstater och andra bestämmelser som rör dataskydd:

Transition Network, c/o Darnells 30 Fore Street Totnes, TQ9 5RP Totnes, Storbritannien

Dataskyddsombudet är Sam Rossiter

Tfn: +44 (0)1803 865 669

Email: privacy@transitionnetwork.org

Webbplats: https://transitionnetwork.org/

Enligt den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR) agerar Transition Network som personuppgiftsansvarig för dina personuppgifter i följande fall:

om du besöker webbplatsen https://transitiongroups.org
om du registrerar eller registrerar ett konto på https://transitiongroups.org och använder tjänsten (registrerade användare)
if you email privacy@transitionnetwork.org

Nav som databehandlare

Du samtycker dessutom till att https://transitiongroups.org/hub-list/ agerar som databehandlare enligt dessa villkor

Vilka typer av personuppgifter behandlas?

Vi behandlar följande typer av personuppgifter:

Uppgifter om registrerade användare: e-postadress, användar-ID, lösenord, IP-adress, metadata, prenumerationer och serverinställningar.
Profilinformation: profilbild, biografi, profilmetadata (som kan ge information om våra användare).
Besökare på webbplatsen: IP-adress, metadata.
Metadata: Information om den terminal eller maskin som används för att ansluta till https://transitiongroups.org, din maskins operativsystem, skärmupplösning, webbläsare och webbläsarversion, datum för åtkomst till webbplatsen och detaljer om dina inloggade sessioner. Om du skickar e-post till oss kan vi också se information om e-posthuvudet.

Ändamål för behandling av uppgifter

Personuppgifter som anges ovan behandlas eftersom tjänsten annars inte skulle fungera.

Uppgifter om registrerade användare är nödvändiga för att tillhandahålla och administrera konton.
Profilinformationen tillhandahålls av dig och kan vara så mycket eller så lite som du önskar.
Om du inkluderar uppgifter ur särskilda kategorier i din profilinformation, t.ex. uppgifter om ras, etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse, medlemskap i fackförening, genetiska uppgifter eller hälsouppgifter, eller uppgifter om din sexuella läggning eller ditt sexliv, gör du, juridiskt sett, dessa uppgifter "uppenbart offentliga", vilket är ett mycket juridiskt sätt att säga "det är ditt ansvar".
IP-adress och andra maskinidentifierare samlas in som standard i Vive för att vi ska kunna blockera/avaktivera åtkomst för problematiska användare eller robotar, för att webbplatsen ska visas korrekt på olika enheter och för att det är så internet fungerar i allmänhet.

Viss information (t.ex. användaråtkomst, registrering, fel etc.) lagras också i separata Linux-systemloggar (SystemD), som också upprätthålls på Hetzner.de. Dessa loggar används för underhåll och säkerhet på servern och roteras var 14:e dag.

Säkerhetskopior sparas i ytterligare 90 dagar på Scaleaway

Rättslig grund för behandling av uppgifter

We rely on your consent if you create an account, update your profile, contact us via the privacy@transitionnetwork.org email address, or open a support ticket at helpdesk.transition-space.org

Om du mot förmodan skulle göra något tvivelaktigt på webbplatsen (t.ex. bryta mot våra villkor eller riktlinjer för gemenskapen), förlitar sig Transition Network på berättigade intressen för efterföljande behandling (dvs. avstängning av konto, radering eller, vid behov, rapportering till myndigheter). Om vi delges en rättslig order som kräver att vi tillhandahåller information om dig i samband med misstänkt eller påstått missbruk av tjänsten, och vi följer denna order, kommer den lagliga grunden att vara nödvändighet för att uppfylla en rättslig skyldighet. Låt det inte gå så långt.

Transition Network förlitar sig på avtalsenlig nödvändighet och legitima intressen för att vara värd för denna webbplats och hantera e-post. Transition Network har avtal med Hetzner.de för hosting, baserat i Tyskland, och vi säkerhetskopierar data till Scaleaway. Vi har avtal med Mailgun för leverans av e-post.

Bevarande av dina uppgifter

Med hjälp av vårt GDPR-formulär kan du begära radering av ditt konto och dina uppgifter

Servern https://transitiongroups.org försöker radera innehåll som lagrats i loggar automatiskt efter 14 dagar, för att utnyttja serverutrymmet optimalt. För närvarande inaktiverar vi konton efter en period av inaktivitet, så om du skapar ett konto här kommer det att finnas kvar på vår server tills:

Du väljer att radera den;
Du har inte tillgång till tjänsten under 770 dagar
Vi raderar kontot manuellt;
Vi tar bort tjänsten;
Något riktigt hemskt händer (termonukleärt krig, universums värmedöd, etc.)

Utövande av dina rättigheter

Du har rätt att begära tillgång till och rättelse eller radering av personuppgifter. Du kan också be oss att begränsa behandlingen eller invända mot behandlingen (i den utsträckning det är möjligt).

To contact us, including to exercise your rights, please send an email to privacy@transitionnetwork.org

Du kan också när som helst ändra din profilinformation direkt genom att gå till Inställningar -> Profil och göra ändringar där.

Du kan justera inställningarna för cookies här: https://transitiongroups.org/cookie-policy/

När det gäller rätten till portabilitet kan du när som helst begära ut dina uppgifter

Du har också rätt att lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet. Som personuppgiftsansvarig är den ledande tillsynsmyndigheten för Transition Network informationskommissionärens kontor i Storbritannien. Du kan hitta mer information om att lämna in ett klagomål till ICO genom att gå till https://ico.org.uk/make-a-complaint/

Säkerhet

Förutom när du gör uppgifter "uppenbart offentliga" (se punkt 9. ovan) Personuppgifter som behandlas av https://transitiongroups.org är endast tillgängliga för Transition Networks administratörsteam och de som är under kontrakt med Transition Network. Utöver begränsad åtkomst finns följande ytterligare säkerhetsåtgärder på plats:

Stark och robust identitetshantering och autentisering, inklusive 2FA för våra servrar och e-post;
rimlig säkerhetshärdning av själva servern;
Dagliga, redundanta säkerhetskopior av data;
kryptering i transit (TLS 1.3, via LetsEncrypt);
avtal om databehandling med våra underbiträden.

Vi förlitar oss på de försäkringar som Hetzner, Netcup, Scaleaway och Mailgun lämnar om sina egna tekniska och organisatoriska åtgärder. Detaljer om kontroller av underbiträden finns nedan:

HETZNER ONLINE GmbH, Industriestr. 25, 91710 Gunzenhausen, Tyskland (Serverinfrastruktur) https://www.hetzner.com/legal/privacy-policy

SCALEWAY S.A.S, BP 438, F-75366 Paris Cedex 08 (Backup) https://www.scaleway.com/en/privacy-policy/

NETCUP GmbH Daimlerstraße 25 76185 Karlsruhe (SSO-system, ID-system, Analytics) https://www.netcup.eu/kontakt/datenschutzerklaerung.php

SINCH AB Lindhagensgatan 74 Stockholm, 112 18 Sverige (e-post) https://www.mailgun.com/legal/dpa/

Överföringar utanför EU

Transition Network använder hosting baserat i EU och förlitar sig på underprocessorer som anses lämpliga av EU.

Uppgifter från användare utanför EU kan delas med nav utanför EU, men uppgifter från EU-medborgare kommer endast att delas med andra organisationer och underleverantörer inom EU.

Naturligtvis är din profilinformation och ditt innehåll tillgängligt över hela världen, så tänk dig för innan du publicerar något personligt och publicera inte någon annans personuppgifter!

sv_SESV
Hoppa till innehåll