beeta Ei kirjautunut sisään | Kirjaudu sisään | Rekisteröi

TraGer vzw - Transitie Geraardsbergen - Transitie Geraardsbergen

Last Updated: 152 days ago
30
500
Kyllä
Yritys
Erittäin aktiivinen
  • Yhteisön kasvattaminen
  • Muut elintarvikehankkeet
  • Luonto
  • Yhteisön keskus tai toiminta
  • Paikallisten verkostojen rakentaminen

TraGer is een lokaal actieplatform dat concrete alternatieven ontwikkelt op het vlak van energie, mobiliteit, economie en landbouw.

TraGer nodigt de burgers van Geraardsbergen uit om deel te nemen aan duurzame en ecologischeprojecten binnen dit kader.

TraGer streeft naar een aangenaam en kwalitatief leven voor de huidige en toekomstige generaties en maakt daarom ook actief werk van superdiversiteit en sociale gelijkheid.

TraGer functioneert onafhankelijk van politieke en/of levensbeschouwelijke strekkingen. Tegelijk reikt TraGer deze instellingen de hand en stuurt er op aan om van de transitie naar een duurzame samenleving een positief verhaalte maken.

Door TraGer als “transitiemerk” van Geraardsbergen uit te dragen, wordt zowel burgerparticipatie als samenwerking met verwante actoren gestimuleerd. Zodoende is het de bedoeling van TraGer om Geraardsbergen als vooruitstrevende stad te positioneren.

Om de dynamiek en continuïteit te verzekeren werkt TraGer met een kernteam dat het eigenbelang opzij zet en partijpolitiek onafhankelijk is én blijft.

Ota yhteyttä TraGer vzw - Transitie Geraardsbergen - Transitie Geraardsbergen


    fiFI
    Siirry sisältöön