beta Não logado | Faça o login | Registre-se

TraGer vzw - Transitie Geraardsbergen

Last Updated: 175 days ago
30
500
Sim
Empresa
Muito ativo
  • Crescimento da comunidade
  • Outros projetos de alimentos
  • Natureza
  • Centro ou atividades comunitárias
  • Criação de redes locais

TraGer is een lokaal actieplatform dat concrete alternatieven ontwikkelt op het vlak van energie, mobiliteit, economie en landbouw.

TraGer nodigt de burgers van Geraardsbergen uit om deel te nemen aan duurzame en ecologischeprojecten binnen dit kader.

TraGer streeft naar een aangenaam en kwalitatief leven voor de huidige en toekomstige generaties en maakt daarom ook actief werk van superdiversiteit en sociale gelijkheid.

TraGer functioneert onafhankelijk van politieke en/of levensbeschouwelijke strekkingen. Tegelijk reikt TraGer deze instellingen de hand en stuurt er op aan om van de transitie naar een duurzame samenleving een positief verhaalte maken.

Door TraGer als “transitiemerk” van Geraardsbergen uit te dragen, wordt zowel burgerparticipatie als samenwerking met verwante actoren gestimuleerd. Zodoende is het de bedoeling van TraGer om Geraardsbergen als vooruitstrevende stad te positioneren.

Om de dynamiek en continuïteit te verzekeren werkt TraGer met een kernteam dat het eigenbelang opzij zet en partijpolitiek onafhankelijk is én blijft.

Contato TraGer vzw - Transitie Geraardsbergen    pt_BRPT_BR
    Pular para o conteúdo